dilluns, 5 d’octubre de 2009

Portobello Road Market (III)

Portobello Rd. Notting Hill, London - 1 d'agost de 2009
(R-D1s - Biogon 2.8/28mm)

El venedor de porcellana i càmeres antigues.